Στο Τμήμα Ενηλίκων του Εργαστηρίου Τέχνης Χαλκίδας επιδιώκουμε να εισάγουμε τους σπουδαστές... Read More