Σεμινάριο- εργαστήριο Φωτογραφίας εγγραφές από 9/9 -16/9/13