«Φιγιέτ Σπίριτ..» στην αυλή του Αρχαιολογικού Μουσείου Χαλκίδας