Εκδρομή του Εργαστηρίου Τέχνης Χαλκίδας στη Λαυρεωτική

ΧΩΡΟΣ ΘΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ
Πρώτη Στάση ΣΤΗΝ Λαυρεωτική ΗΤΑΝ ο Αρχαιολογικός ακινήτου Χώρος ΤΟΥ Θορικού. Στην δυτική βραχονήκη κατηφόρο πλαγιά του λόφου Βελατούρι Λαυρεωτικής βρίσκονται τα ερείπια του αρχαίου Δήμου Θορικού. Στους πρόποδες του λόφου, στο φυσικό κοίλο, κυριαρχεί το πιο γνωστό στο ευρύ κοινό – αρχαίο θέατρο της πόλης (θέατρο Θορικού), το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως η αρχαιότερη, τουλάχιστον στο ελληνικό χώρο αλλά και ως το μοναδικό αρχαίο συγκρότημα πολιττο οποίο είχε ελλειψοειδές σχήμα και όχι ημικυκλικό. Δεν μιλάμε λοιπόν για ένα, όντως μεγάλο, θέατρο με ορισμένα ευρήματα γύρω από αυτό. Μιλάμε για ολόκληρη την βιομηχανική πόλη, την αρχαιότερη της Ευρώπης, ένα δομημένο και πλήρες οικιστικό, μεταλλουργικό-μεταλλουργικό κέντρο εκμεταλλευόμενο τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της γεωγραφικής θέσης και της δυναμικότητας του, λειτουργούσε αδιάλειπτα από το τέλος της Νεολιθικής εποχής μέχρι την κλασική εποχή και στη συνέχεια μέχρι τα πρώτα ελληνικά χρόνια.