Το νεοεκλεχθέν Διοικητικό Συμβούλιο του Εργαστηρίου