1η ΈΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ