Το Εργαστήρι Τέχνης Χαλκίδας πήγε στην Κωνσταντινούπολη