Παράλληλες εκδηλώσεις: Ομιλία Θ.Μουτσόπουλου "Η μοντέρνα τέχνη στην εποχή μας""