ΜΑΘΗΜΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ :δασκάλα ΜΑΡΙΑ ΤΗΡΛΑ