Εργαστήρι Φωτογραφίας

Λειτουργούν δύο ομάδες φωτογραφίας ενηλίκων.  Στην πρώτη ομάδα, οι μαθητές μέσω θεωρητικών και πρακτικών μαθημάτων, ανακαλύπτουν τους κώδικες και τις βασικές παραμέτρους έκφρασης του φωτογραφικού μέσου. Στη δεύτερη ομάδα, στόχος των μαθημάτων είναι η βαθύτερη γνώση των βασικών παραμέτρων έκφρασης της φωτογραφίας, έτσι ώστε η φωτογραφική πράξη να αποτελέσει αφορμή για έρευνα κι αναζήτηση προσωπικού φωτογραφικού ύφους. Η βασική θεωρία της φωτογραφίας είναι ίδια είτε χρησιμοποιηθεί αναλογικό μέσο (φιλμ) είτε ψηφιακό.

Στο χώρο του Εργαστηρίου Φωτογραφίας λειτουργεί σκοτεινός θάλαμος έξι θέσεων εκτύπωσης.

Πρώτη ομάδα: Τρίτη 09:30-13:00 ή Τετάρτη 17:30-21:30

Δεύτερη ομάδα: Δευτέρα & Πέμπτη 18:30-21:30

 

Ομάδα εφήβων

Κάθε μέσο καλλιτεχνικής έκφρασης, όταν έρχεται σ’ επαφή με τους “νέους ανθρώπους” αναγεννιέται. Οι τόσο διαφορετικοί τρόποι κι η ταχυτητα που χρησιμοποιούν οι νέοι το φωτογραφικό μέσο στην καθημερινότητα τους είναι μια αφορμή δημιουργικής έρευνας. Πως η ανακάλυψη του οπτικού κώδικα και των βασικών παραμέτρων έκφρασης της φωτογραφίας από τους νέους μπορεί να οδηγήσει σε μια πιο δημιουργική χρήση του μέσου και σε μια βαθύτερη ερμηνεία των μηνυμάτων που φέρουν οι χιλιάδες εικόνες που καθημερινά έρχονται σε έπαφη. Ο μόνος τρόπος για να ερευνηθεί αυτό το ερώτημα είναι η δημιουργία μιας ομάδας φωτογραφικής έκφρασης εφήβων

Ομάδα εφήβων: Τρίτη 15:00-18:00 (εάν κι εφόσον υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός μαθητών)

Γιώργος Ζαφειρίου – Φωτογράφος

Το Εργαστήρι Φωτογραφίας στεγάζεται στο κτίριο της ΔΕΠΑΧ (οδός Αβάντων 50)