ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: ΦΙΓΟΥΡΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ