ΔΕΥΤΈΡΑΤΡΊΤΗΤΕΤΆΡΤΗΠΈΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΉΣΆΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΉ
09.00 - 10.00
Παιδικά Τμήματα
?????? ??????? ?????
09.00 - 12.00
10.00 - 11.00
Ζωγραφική10.00 - 13.00
Ζιώγας Ιωάννης
Ζωγραφική10:00 - 13:00
Ζωγραφική10.00 - 13.00
Ζιώγας Ιωάννης
Ζωγραφική10:00 - 13:00
Εργαστήρι κοσμήματος10.00 - 13.00
Γκούμας Άκης
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
Ζωγραφική15.30 - 18.30
Ζιώγας Ιωάννης
Ζωγραφική15:30 - 18:30
Κεραμική16.30 - 19.30
Μπουντρή Τάνια
Κεραμική16:30 - 19:30
Ιστορία Τέχνης17.00 - 19.00
Θανάσης Μουτσόπουλος
Εργαστήρι Φωτογραφίας18.30 - 21.30
Ζαφειρίου Γιώργος
Εικαστική Αναζήτηση19.00 - 22.00
Ζιώγας Ιωάννης
Ζωγραφική15.30 - 19.00
Ζιώγας Ιωάννης
Ζωγραφική15:30 - 19:00
Παιδικά Τμήματα17.00 - 20.00
Ζαφειρίου Γιώργος
12 - 17
16.00 - 17.00
Παιδικά Τμήματα
7-9
16.00 - 18.00
Ρένα Γρίβα-Καραχάλιου

5-6
17.00 - 18.30
5-6
18.30 - 20.00
Εργαστήρι Φωτογραφίας17.30 - 21.30
Ζαφειρίου Γιώργος
Εργαστήριο Σχεδίου18.00 - 21.00
Μίχαλος Κώστας
Παιδικά Τμήματα
7-9
16.00 - 18.00
Μίχαλος Κώστας

7-9
16.00 - 18.00
Τήρλα Μαρία
Παιδικά Τμήματα
13-15
16.00 - 00.18
Μίχαλος Κώστας

10-12
16.00 - 18.00
Χρυσού Μαρία

7-9
16.00 - 18.00
Τήρλα Μαρία
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
Παιδικά Τμήματα
8-10
18.00 - 20.00
Τήρλα Μαρία

11-12
18.00 - 20.00
Μίχαλος Κώστας
Εργαστήρι Φωτογραφίας18.30 - 21.30
Ζαφειρίου Γιώργος
Παιδικά Τμήματα
15-18
18.00 - 20.00
Μίχαλος Κώστας
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00
Click on the department name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

ΔΕΥΤΈΡΑΤΡΊΤΗΤΕΤΆΡΤΗΠΈΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΉΣΆΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΉ
09.00 - 10.00
Παιδικά Τμήματα
?????? ??????? ?????
09.00 - 12.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
Παιδικά Τμήματα
7-9
16.00 - 18.00
Ρένα Γρίβα-Καραχάλιου

5-6
17.00 - 18.30
5-6
18.30 - 20.00
Παιδικά Τμήματα
7-9
16.00 - 18.00
Μίχαλος Κώστας

7-9
16.00 - 18.00
Τήρλα Μαρία
Παιδικά Τμήματα
13-15
16.00 - 00.18
Μίχαλος Κώστας

10-12
16.00 - 18.00
Χρυσού Μαρία

7-9
16.00 - 18.00
Τήρλα Μαρία
17.00 - 18.00
Παιδικά Τμήματα17.00 - 20.00
Ζαφειρίου Γιώργος
12 - 17
18.00 - 19.00
Παιδικά Τμήματα
8-10
18.00 - 20.00
Τήρλα Μαρία

11-12
18.00 - 20.00
Μίχαλος Κώστας
Παιδικά Τμήματα
15-18
18.00 - 20.00
Μίχαλος Κώστας
19.00 - 20.00
Click on the department name to get additional info
ΔΕΥΤΈΡΑΤΡΊΤΗΤΕΤΆΡΤΗΠΈΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΉΣΆΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΉ
10.00 - 11.00
Ζωγραφική10.00 - 13.00
Ζιώγας Ιωάννης
Ζωγραφική10:00 - 13:00
Ζωγραφική10.00 - 13.00
Ζιώγας Ιωάννης
Ζωγραφική10:00 - 13:00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
Ζωγραφική15.30 - 18.30
Ζιώγας Ιωάννης
Ζωγραφική15:30 - 18:30
Ζωγραφική15.30 - 19.00
Ζιώγας Ιωάννης
Ζωγραφική15:30 - 19:00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
Click on the department name to get additional info
ΔΕΥΤΈΡΑΤΡΊΤΗΤΕΤΆΡΤΗΠΈΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΉΣΆΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΉ
18.00 - 19.00
Εργαστήριο Σχεδίου18.00 - 21.00
Μίχαλος Κώστας
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
Click on the department name to get additional info
ΔΕΥΤΈΡΑΤΡΊΤΗΤΕΤΆΡΤΗΠΈΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΉΣΆΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΉ
Click on the department name to get additional info
ΔΕΥΤΈΡΑΤΡΊΤΗΤΕΤΆΡΤΗΠΈΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΉΣΆΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΉ
17.00 - 18.00
Εργαστήρι Φωτογραφίας17.30 - 21.30
Ζαφειρίου Γιώργος
18.00 - 19.00
Εργαστήρι Φωτογραφίας18.30 - 21.30
Ζαφειρίου Γιώργος
Εργαστήρι Φωτογραφίας18.30 - 21.30
Ζαφειρίου Γιώργος
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00
Click on the department name to get additional info
ΔΕΥΤΈΡΑΤΡΊΤΗΤΕΤΆΡΤΗΠΈΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΉΣΆΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΉ
10.00 - 11.00
Εργαστήρι κοσμήματος10.00 - 13.00
Γκούμας Άκης
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
Εργαστήρι κοσμήματος16.00 - 20.00
Γκούμας Άκης
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
Click on the department name to get additional info
ΔΕΥΤΈΡΑΤΡΊΤΗΤΕΤΆΡΤΗΠΈΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΉΣΆΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΉ
Click on the department name to get additional info
ΔΕΥΤΈΡΑΤΡΊΤΗΤΕΤΆΡΤΗΠΈΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΉΣΆΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΉ
17.00 - 18.00
Ιστορία Τέχνης17.00 - 19.00
Θανάσης Μουτσόπουλος
18.00 - 19.00
Click on the department name to get additional info
ΔΕΥΤΈΡΑΤΡΊΤΗΤΕΤΆΡΤΗΠΈΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΉΣΆΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΉ
16.00 - 17.00
Κεραμική16.30 - 19.30
Μπουντρή Τάνια
Κεραμική16:30 - 19:30
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
Click on the department name to get additional info
ΔΕΥΤΈΡΑΤΡΊΤΗΤΕΤΆΡΤΗΠΈΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΉΣΆΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΉ
19.00 - 20.00
Εικαστική Αναζήτηση19.00 - 22.00
Ζιώγας Ιωάννης
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00
Click on the department name to get additional info