Έκθεση τελειοφοίτων του τμήματος Γλυπτικής

Στη Γλυπτική οι μαθητές ξεκινούν με την μελέτη του ανθρώπινου κεφαλή και του ανθρώπινου φιγούρα. Έρχεται σε επαφή με τη μοντέρνα Γλυπτική, παρατηρεί τον τρόπο που αναπτύσσεται η φύση και δημιουργεί ρυθμούς. Τέλος στο τέταρτο έτος μελετούν και ασχολούνται με τη σύνθεση. Προσπαθούν να κατανοήσουν, πως χρησιμοποιώντας επιφάνειες και γραμμές μπορούν να δημιουργήσουν καταστάσεις κίνησης, ηρεμίας, έντασης, αντίθεση ή αντιπαράθεσης στο χώρο. Αμέτρητες πειραματικές δοκιμές, δείγμα των οποίων αποτελεί η έκθεση των τελειοφοίτων  μαθητών μας.