ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ & ΟΜΙΛΙΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΠΙΤΙ