ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ ATHENS JEWELRY WEEK

Μας τιμἀ η συμμετοχἠ μας στη διοργἀνωση ‪#‎AthensJewellryWeek‬ που θα αναπτυχθεἰ σε διἀφορους χὠρους στην Αθἠνα .Εμεἰς θα φιλοξενηθούμε στο κατἀστημα Γὐ.α.Λι Στοἀ Μακρυγιἀννη 5-7(ἐναντι Μετρὀ Ακροπὀλεως ) και θα διαρκἐσει απὀ τις 30-6 ἐως 3-7.Τα εγκαἰνιἀ μας θα γἰνουν το βρἀδυ του Σαββἀτου 2 Ιουλίου, ὠρα 8 μμ και σας περιμἐνουμε! Θα παρουσιἀσουμε αυτὀ που συνἠθως δεν φαἰνεται στις εκθἐσεις,τη διαδικασἰα από την ιδἐα προς την υλοποίηση .Ελἀτε να σας ταξιδἐψουμε!