Παιδικά Τμήματα

5 έως 17 ετών

Με πλήρη επίγνωση πως η εικαστική αγωγή μπορεί να προσφέρει δημιουργικές διεξόδους, πως έχει τη δυνατότητα να ασκήσει και να μορφώσει – όχι μόνο να εκπαιδεύσει – άτομα και ομάδες, εδώ και 31 χρόνια το διοικητικό συμβούλιο του Εργαστηρίου και οι καλλιτέχνες δάσκαλοι της Χαλκίδας, προσπαθούμε να οργανώσουμε ένα πολιτιστικό εργαστήρι για παιδιά και ενήλικες.
Τμήματα για παιδιά
Η εικαστική γλώσσα είναι διεθνής. Στην Εικαστική Αγωγή και αυτονόητα στη διδασκαλία μας, βασικοί άξονες είναι πως, επειδή η τέχνη συνδέεται άμε-σα με τη γνώση για τη ζωή, το παιδί πρέπει να γνωρίζει.

Πρέπει να νιώσει, με την πιο σημαντική πνευματική διεργασία που επιδιώκει η εικαστική αγωγή, την ανάπτυξη της αντιληπτικότητας του σε οπτικό, απτικό, κινητικό και άλλα επίπεδα ατομικά ή ομαδικά. Πρέπει να μπορεί, επεξεργαζόμενο στο εργαστήρι τις ιδέες του, να αναπτύξει γνωστικές και καλλιτεχνικές δεξιότητες.

Ακόμη, πρέπει να μάθει να χρησιμοποιεί διάφορα υλικά, εξερευνώντας όλες τις δυνατότητες που του παρέχουν για δημιουργική έκφραση.
Θεωρούμε σημαντικό, το παιδί να αντιληφθεί τη σημασία της καλλιτεχνικής κληρονομιάς της δικής μας χώρας και των άλλων χωρών, όπως και να νιώσει πως είναι άτομο – μέλος μιας κοινωνίας.
Με γνώμονα την ηλικία των παιδιών και τα χρόνια φοίτησης στο Εργαστήρι, με τη διακριτική συμπαράσταση μας και πάντα μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες και παιχνίδι, αποφασίσαμε οι γνωστικοί και αισθητικοί μας στόχοι να είναι:
– Η παρατήρηση από τη φύση, ακόμη και για τα πολύ μικρά παιδιά της 1ης Δημοτικού και πέρα από οποιοδήποτε αισθητικό αποτέλεσμα.
– Τα πλαστικά στοιχεία στις δυο και τρεις διαστάσεις:
το σημείο, η γραμμή, το σχήμα. Το χρώμα με την ταυτότητά του, τον τόνο του, την έντασή του.
Η υφή στις δύο και τρεις διαστάσεις.

– Οι νόμοι της αντίθεσης και της αρμονίας, η κίνηση, οι ρυθμοί κλπ.
– Η ανάπτυξη της φαντασίας με πολλούς και διάφορους τρόπους.

Η ανακάλυψη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας και άλλων χωρών.
Η Ιστορία της Τέχνης, η οποία διδάσκεται παρεμβατικά από τον δάσκαλο κατά τη διάρκεια του μαθήματος και σε ανάλογο επίπεδο με την ηλικία και τις γνώσεις των παιδιών.
Την όλη προσπάθεια την έχει επωμισθεί ένας δάσκαλος καλλιτέχνης, απόφοι-τος Αν. Σχολής Καλών Τεχνών, ειδικευμένος στη διδακτική της τέχνης, ο οποίος συνεργάζεται ανάλογα με το θέμα του με ένα δάσκαλο φωτογράφο, ή κεραμίστα, ή σχεδιαστή κοσμημάτων, ή θεατρικού παιχνιδιού.
Η αισθητική και πολιτισμική παιδεία που προσπαθούμε να δώσουμε στα παι-διά, συμπληρώνεται με αισθητικές παρεμβάσεις και δρώμενα, όπως ζωγραφι-κή σε δημόσια κτήρια, το καρναβάλι τις απόκριες στην πόλη της Χαλκίδας.
Τα παιδιά βλέπουν εικαστικές εκθέσεις, σε μουσεία και γκαλερί, στην Αθήνα και τη Χαλκίδα.
Ποιοτικές παραστάσεις θεάτρου για παιδιά αλλά και για ενήλικες. Στις τάξεις προβάλλουμε VIDEO και φωτεινές διαφάνειες, τις τελευταίες τις θεωρούμε και τον υπέρτατο σύμμαχο στη διδασκαλία μας.
Δέχονται επισκέψεις ανθρώπων των γραμμάτων και των τεχνών, οι οποίοι συζητούν με τα παιδιά για το προσωπικό έργο τους και κάποιες φορές δημιουργούν μαζί εργαστηριακά.
Στο Εργαστήρι έχουμε δημιουργήσει μια μικρή εικαστική βιβλιοθήκη με βιβλία για παιδιά και ενήλικες. Με τη συμπαράσταση του Υ.Π.Π.Ο. ελπίζου-με να εμπλουτιστεί γρήγορα και να γίνει δανειστική.

Επειδή έχουμε επίγνωση ότι, οι σύγχρονες κοινωνίες τείνουν να μετατρα-πούν σε κοινωνίες μοναχικών ανθρώπων, ευχόμαστε και ελπίζουμε τα ει-καστικά εργαστήρια να παίξουν ένα καθοριστικό ρόλο στην ισορροπη-μένη ανάπτυξη των παιδιών μας.

Χαρίκλεια Μυταρά