Νικητές λαχειοφόρου αγοράς του Εργαστηρίου Τέχνης Χαλκίδας