Νέο τμήμα Φωτογραφίας.Κάθε Τρίτη πρωί 9.30πμ-13.30μμ