Νέος κύκλος μαθημάτων Ιστορίας Τέχνης 2017-2018 με τον Κων/νο Βασιλείου

Ο κοινωνικός βίος της Τέχνης: έργα και ημέραι των ευρωπαϊκών τεχνών

Η διαδρομή της λέξης «τέχνη» είναι ενδεικτική μίας μεγάλης μεταβολής: ενώ στα αρχαία ελληνικά χρησιμοποιείται για να δηλώσει απλώς την τεχνική γνώση σήμερα συμπεριλαμβάνεται στις κορυφαίες εκφράσεις του ανθρώπου. Η μεταβολή αυτή είναι περιπετειώδης και γεννά πολλά ερωτήματα. Ποια ήταν η κοινωνική θέση του καλλιτέχνη και πώς αυτή ενισχύθηκε στη νεώτερη εποχή; Πώς συμπεριφέρονταν οι άνθρωποι παλαιότερα σε ένα έργο τέχνης; Ποια ήταν τα όρια της αναπαράστασης και της εικονογραφίας; Πώς η τέχνη εγγραφόταν στους κοινωνικούς και θρησκευτικούς θεσμούς; Ποια ήταν και πώς μεταβλήθηκε η σχέση δημιουργικότητας και τεχνολογίας; Πώς υπηρέτησε ή υπονόμευσε η τέχνη την πολιτική δράση; Στη μαθησιακή διαδικασία θα δούμε μέσα από μία ιστορική διαδρομή ποιες απαντήσεις έχει δώσει κάθε εποχή σ’ αυτά τα ερωτήματα. Σε κάθε εποχή θα εξετάζουμε τρία χαρακτηριστικά που θα αντιστοιχούν σε ισάριθμες διαλέξεις: το πρόσωπο του καλλιτέχνη, την τεχνική εξέλιξη, την πολιτικο-κοινωνική συνθήκη. Έτσι θα ανιχνεύσουμε τον κοινωνικό βίο της τέχνης στον ευρωπαϊκό χώρο και τελικά θα δούμε ποιες απαντήσεις ―αλλά και ποια νέα ερωτήματα― προκύπτουν στη δική μας εποχή.

Διδάσκων: Κωνσταντίνος Βασιλείου

IMG_20171002_172217_small

Κράτα το