ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Υλοποίηση της Δράσης του Εργαστηρίου Τέχνης Χαλκίδας υπό την αιγίδα και την επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Πολιτιστικές δράσεις και προγράμματα για παιδιά και εφήβους έως 18 ετών.

 

Μυθολογίες του Τόπου μου

Η Δράση «Μυθολογίες του Τόπου μου» πρόκειται να υλοποιηθεί από το Εργαστήρι Τέχνης Χαλκίδας την περίοδο από το Νοέμβριο 2019 έως τον Μάρτιο 2020. Στην πρόταση μπορούν να συμμετέχουν φορείς Εκπαίδευσης της

περιοχής του Δήμου Χαλκίδας και απευθύνεται σε παιδιά 9 έως 12 ετών και εφήβους 12 έως 18 ετών.

Το Εργαστήρι Τέχνης μέσα από την πορεία 40 χρόνων στην Εικαστική Εκπαίδευση θα λειτουργήσει τόσο ως ένας φορέας που θα επιτρέψει στα παιδιά να εκπαιδεύσουν την οπτική τους αντίληψη και τεχνικές δεξιότητες όσο και να γνωρίσουν τις Μυθολογικές και Ιστορικές διαδρομές τους τόπου μας, της Χαλκίδας, της Εύβοιας, της Βοιωτίας.

Η διαδικασία θα υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου Τέχνης Χαλκίδας, Αντωνίου 24 και Πλατεία Αγίου Δημητρίου και με εξορμήσεις στους τέσσερις χώρους ενδιαφέροντος που θα αναπτύξουμε παρακάτω.

 

Σκεπτικό

Οι «Μυθολογίες του Τόπου μου» αναφέρονται στην Μυθολογία ως βιωματική έννοια. Η Ελλάδα είναι ένας τόπος μεπανάρχαιες και παγκόσμιες καταγραφές μύθων. Η διαδικασία θα εξελιχθεί με εστίαση στα εξής σημεία που συνδέονται

με την Μυθολογία:

  1. Αυλίδα, περιοχή Ιερού της Αυλίδειας Αρτέμιδας

Η περιοχή αποτελεί το σημείο εκκίνησης της Ιλιάδας και ένα από τα πλέον σημαντικά ταυτοποιημένα σημεία της ανάπτυξης των Ομηρικών Επών.

  1. Πηγή της Αρέθουσας, θέση της Αρχαίας Χαλκίδας

Η περιοχή δίνει τη δυνατότητα να εξοικοιωθούν οι εκπιδευόμενοι/ες με την κατανόηση της «Αρχαίας Πόλης» κάτω από τη «Σύγχρονη Πόλη».

  1. Θέσεις της Βοιωτίας που σχετίζονται με τον Μύθο του Οιδιποδα

Θα υπάρξουν βιωματικές πορείες σε διαδρομές της περιοχής που σχετίζονται με τον Μύθο του Οιδίποδα.

  1. Ληλάντιο Πεδίο

Το Ληλάντιο Πεδίο αποτελεί ένα σημείο όπου έχουν εγγραφεί οι μνήμες των Πολέμων που διεξήχθησαν στην εύφορη περιοχή του και η χρήση του πηλού της περιοχής από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.

 

Οι νέοι/ες εκπαιδευόμενοι/ες θα εργαστούν σε τέσσερα στάδια:

  1. Θα περιηγηθούν στα σημεία της περιοχής που αναφέραμε και θα γνωρίσουν πραγματολογικές και ιστορικές πληροφορίες που τις συνδέουν με τα μεγάλα έπη της Μυθολογίας μας.
  2. Θα εργαστούν με τους εικαστικούς δασκάλους του Εργαστηρίου Τέχνης Χαλκίδας στην ύπαιθρο πραγματοποιώντας εικαστικές καταγραφές (ζωγραφική, σκίτσα, φωτογραφίες βίντεο).
  3. Θα μεταφερθούν στους χώρους του Εργαστηρίου Τέχνης Χαλκίδας όπου θα ολοκληρώσουν τα τελικά τους έργα.
  4. Θα συμμετάσχουν με τα έργα τους σε έκθεση στο τέλος της διαδικασίας.

 

Πληροφορίες για τη διαδικασία

Η συμμετοχή στη διαδικασία δεν έχει κόστος για τους εκπαιδευόμενους/ουσες καθώς αυτό καλύπτεται από το πρόγραμμα του ΥΠΠΟΑ (διδασκαλία, υλικά, κόστος μετακίνησης προς και από τους χώρους ενδιαφέροντος)

 

Οι συνολικές ώρες συμμετοχής είναι 36 από τις οποίες οι 24 (για Γλυπτική, Κόσμημα, Κεραμική) αφορούν διδασκαλία

στις εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου και οι 12 τρεις τετράωρες εξορμήσεις σε τόπους ενδιαφέροντος. Για τη Ζωγραφική οι ώρες διδασκαλίας είναι 12.

 

Οι εξορμήσεις (τρεις για κάθε συμμετέχοντα/ουσα) στους τόπους ενδιαφέροντος θα διεξάγονται Κυριακές 10:00 έως 14:00. Οι εξορμήσεις θα πραγματοποιούνται παρουσία συνοδών που θα ορίσουν το Εργαστήρι Τέχνης και οι συνεργαζόμενοι φορείς. Περισσότερες πληροφορίες στη Γραμματεία του Εργαστηρίου Τέχνης Χαλκίδας: από Δευτέρα έως Παρασκευή και από τις 12.00 έως τις 20.00. Τηλ.:2221081811