Η συμμετοχή του ΕΤΧ στη δράση της WWF στο Σύνταγμα, Αθήνα 15.02.2015