Εργαστήρι Τέχνης Χαλκίδας 35 ετών -¨Ζουμπουλάκη Γιάννης¨