ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ -ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ &ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΡΥΣΙΡΑ