ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ D.EGNEUS, Π.ΤΕΤΣΗΣ & TERRAPOLIS