ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜ.ΜΥΤΑΡΑ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ