Αρμενίζοντας με την Τέχνη, Sailing with Art

Ο Δήμος Χαλκιδέων, συνεχίζοντας την προσπάθεια αναβάθμισης των πολιτιστικών του δραστηριοτήτων που ξεκίνησε πριν 20 χρόνια με τη δημιουργία του Πολιτιστικού Κέντρου Χαλκίδας «Εργαστήρι Τέχνης», αποδέχθηκε με ενθουσιασμό να εκδώσει το βιβλίο «Αρμενίζοντας με την Τέχνη», διατηρώντας έτσι την παράδοση που θέλει το Δήμο να συμμετέχει δυναμικά στα πολιτιστικά πράγματα του τόπου μας. Πιστεύουμε ότι με αυτή την έκδοση συμμετέχουμε στην κατανόηση και ανάπτυξη πολιτιστικών αξιών όπως είναι η καλλιτεχνική δημιουργία, μία εν δυνάμει αναζήτηση της αλήθειας μέσα στην τέχνη, μια διάσταση εμμονής και παραγωγής ιδεών, παράλληλα δε, καλύπτουμε απόλυτα την έλλειψη σχετικής έκδοσης τουλάχιστον στον ελλαδικό χώρο.
Μέσα από την ομορφιά των κειμένων και των εικόνων, ο Δήμος Χαλκιδέων και το Εργαστήρι Τέχνης με αυτή την έκδοση προσθέτουν ουσιαστικά στην προσπάθεια που γίνεται για την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στη διδακτική όλων των μορφών της τέχνης.
Απευθύνεται σε όποιον έχει την ευαισθησία να την κατανοήσει, ανεξάρτητα από άλλες ασχολίες ή ηλικία, γιατί πάντοτε η τέχνη, στη διάρκεια της μετάβασης από μια μορφή κοινωνικής οργάνωσης στην άλλη, βρίσκεται στο επίκεντρο των γεγονότων επηρεάζοντας και καθορίζοντας τις εξελίξεις, ενώνοντας τελικώς τους δύο πόλους του ανθρώπου, τη διαίσθηση και τη νόησή του.
Το βιβλίο είναι αποτέλεσμα επίμονης και πολύχρονης προσπάθειας της Χαρίκλειας Μυταρά, προέδρου του Δ.Σ. του Εργαστηρίου Τέχνης και καλλιτεχνικής διευθύντριας, πρόσωπο με μεγάλη διδακτική εμπειρία, επιστημονική κατάρτιση και βαθιά γνώση του αντικειμένου, την οποία συγχαίρουμε και ευχαριστούμε.
Ο Δήμος Χαλκιδέων θα στηρίζει πάντοτε κάθε μορφή προσφοράς στο όνομα του πολιτισμού και της τέχνης γιατί πιστεύουμε ότι πολιτισμός είναι μια πρόταση για το μέλλον.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
Δήμαρχος Χαλκιδέων

The Municipality of Chalkis, as it continues its efforts to enhance the cultural activities which started out 20 years ago with the setting up of the Art Workshop Cultural Centre of Chalkis, has agreed with the greatest readiness to publish the book ‘Sailing with Art’, thus preserving the tradition of the Municipality of playing a dynamic part in the cultural affairs of the area. It is our belief that by means of this publication we are sharing in the understanding and development of cultural values such as artistic creation, a potential quest for truth by means of art, a dimension of persistence and the generation of ideas, and that at the same time we are filling the gap left by the absence of any similar publication, at least in Greece.
Through the beauty of the texts and the pictures, the Municipality of Chalkis and the Art Workshop have sun stantively added to the efforts being made to provide specialised knowledge in the field of the teaching of all forms of art.
It is addressed to all those who have the sensibility to appreciate it, regardless of age and other concerns, because art, in the course of the transition from one form of social organization to another, is at the centre of events, affecting and determining developments, bringing together, in the end, the two poles of man: his intuition and his understanding.
The book is the fruit of many years of indefatigable work on the part of Charikleia Mytara, President of the Board of Management of the Art Workshop and Artistic Director, a figure with great teaching experience, the soundest academic background, and a profound knowledge of her subject, whom we congratulate and thank.
The Municipality of Chalkis will always support any endeavour made in the name of culture and – because we believe that culture is a proposition for the future.

HARALAMBOS MANIATIS
Mayor of Chalkis