Από τις γειτονιές της παλαιάς πόλης της Χαλκίδας στην ισόγεια αίθουσα''Αριστοτέλης''του Δημαρχείου Χαλκίδας.