Έντυπη Έκδοση Ελευθεροτυπία, Δευτέρα 25 Αυγούστου 2014